image banner
Năm 2023 Tăng cường công tác quản lý đất đai - Xây dưng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Hội đồng nhân dân xã Cấp Tiến tổ chức kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân xã khóa XXIII, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 113
Hội đồng nhân dân xã Cấp Tiến tổ chức kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân xã khóa XXIII, nhiệm kỳ 2021-2026

Hội đồng nhân dân xã Cấp Tiến tổ chức kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân xã khóa XXIII, nhiệm kỳ 2021-2026

Sáng ngày 30 tháng 6 năm 2023 tại Hội trường Nhà văn hóa xã, Hội đồng nhân dân xã Cấp Tiến tổ chức kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân xã khóa XXIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Dự kỳ họp thứ 8 (kỳ họp thường lệ giữa năm) có đồng chí Hoàng Anh Tuấn, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân huyện; Đồng chí Trần Văn Độ, Huyện ủy viên, Chi cục trưởng Chi cục Thống kê huyện; Các đại biểu Hội đồng nhân dân xã khóa XXIII, nhiệm kỳ 2021-2026 và Trưởng, phó các ban, ngành, đoàn thể xã, Ban giám hiệu 3 trường, Trưởng Trạm y tế, Bí thư các Chi bộ, trưởng thôn.

anh tin bai

Kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân xã nghe các báo cáo gồm: Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ, giải pháp phát triển  KT-XH, QP-AN 6 tháng đầu năm và bổ khuyết nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2023; Phê chuẩn quyết toán ngân sách xã năm 2022 và xem xét đánh giá tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm; Nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2023; Báo cáo về tình hình Quốc phòng - an ninh trật tự 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; Báo cáo thẩm tra của Ban KT-XH và Ban Pháp chế HĐND xã về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị, phản ánh  của cử tri trước kỳ họp; Thông báo của Ủy ban MTTQVN xã tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND xã 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; Xem xét báo cáo kết quả thực hiện Chương trình giám sát của HĐND xã năm 2022, Quyết định chương trình giám sát của HĐND năm 2024; Báo cáo của UBND xã về tiếp thu, trả lời các vấn đề mà cử tri, đại biểu HĐND xã và các vị đại biểu dự kỳ họp nêu; Tờ trình, Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND xã năm 2024; Nghị quyết về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển  KT-XH, QP-AN 6 tháng đầu năm. Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách xã năm 2022; Báo cáo thẩm tra các nghị quyết thuộc lĩnh vực của Ban KT-XH và ban Pháp chế.

anh tin bai

 

Lương Hồng Nam

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới