image banner
Năm 2023 Tăng cường công tác quản lý đất đai - Xây dưng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Cấp Tiến phấn đấu về đích xây dựng nông thôn mới năm 2015
Lượt xem: 83

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, một trong những tiêu chí còn vướng mắc ở nhiều địa phương chính là tiêu chí giao thông, khó khăn lớn nhất là huy động kinh phí để xây dựng đường giao thông đạt chuẩn. Thực hiện mục tiêu này, Ủy ban nhân dân thành phố đã hỗ trợ xi măng cho các địa phương làm đường, đây là một quyết định kịp thời, sáng tạo, phát huy hiệu quả các cơ chế, chính sách của nhà nước và huy động nhân dân cùng tham gia. Về xã Cấp Tiến hôm nay, nhiều người không khỏi ngạc nhiên trước diện mạo mới của những con đường liên thôn, liên xóm đã được bê tông hóa kiên cố, rộng rãi, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, từng bước tạo diện mạo nông thôn ngày một khởi sắc.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, một trong những tiêu chí còn vướng mắc ở nhiều địa phương chính là tiêu chí giao thông, khó khăn lớn nhất là huy động kinh phí để xây dựng đường giao thông đạt chuẩn. Thực hiện mục tiêu này, Ủy ban nhân dân thành phố đã hỗ trợ xi măng cho các địa phương làm đường, đây là một quyết định kịp thời, sáng tạo, phát huy hiệu quả các cơ chế, chính sách của nhà nước và huy động nhân dân cùng tham gia. Về xã Cấp Tiến hôm nay, nhiều người không khỏi ngạc nhiên trước diện mạo mới của những con đường liên thôn, liên xóm đã được bê tông hóa kiên cố, rộng rãi, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, từng bước tạo diện mạo nông thôn ngày một khởi sắc.

Cấp Tiến là xã thuần nông, kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo, cơ cấu lao động trong nông nghiệp vẫn còn cao so với bình quân chung của huyện. Những năm trước đây, nhiều tuyến đường trong xã bị xuống cấp, mặt đường hẹp, gây ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt, sản xuất của nhân dân. Nhận thức rõ về tầm quan trọng của xây dựng nông thôn mới, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã đã thành lập ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới gồm 28 đồng chí và đề ra những nhiệm vụ trọng tâm cần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể nhằm từng bước hoàn thành các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới và vận động nhân dân hiến đất, góp công, góp sức làm đường giao thông. Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, khi nhận sự hỗ trợ xi măng của thành phố nhiều hộ dân trong xã đã tự nguyện hiến đất, góp tiền và ngày công để xây dựng các tuyến đường giao thông nông thôn. Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân xã Cấp Tiến, tính đến ngày 01/6/2015, xã đã tiếp nhận 785,5 tấn xi măng làm đường giao thông nội đồng và giao thông thôn, xóm. Đường giao thông nội đồng đã thực hiện là 4 tuyến, tổng chiều dài 1.114 m số xi măng đã cấp là 217 tấn; đường giao thông thôn xóm đã thực hiện là 46 tuyến, tổng chiều dài là 4.213 m, số xi măng đã cấp là 568,5 tấn, Nhân dân tự nguyện đóng góp trên 1,2 tỷ đồng và hàng nghìn ngày công lao động.

Thôn Phương Lai 1, Phương Lai 2 là những thôn của xã thực hiện tốt chương trình hỗ trợ xi măng của thành phố, 2 thôn đã tiếp nhận xi măng và xây dựng 21 tuyến đường giao thông nội đồng và thôn, xóm với chiều dài 2.677 m. ông Phạm Thanh Mười, Bí thư Chi bộ thôn Phương Lai 1 cho biết: “Để thống nhất được nhân dân cùng đồng tình hưởng ứng làm đường giao thông nội đồng và giao thông thôn xóm, chúng tôi phải họp bàn với nhân dân để nhân dân hiểu với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” chỉ khi nhận được sự đồng thuận nhất trí của nhân dân, chúng tôi mới thi công được, trước dây các ngõ xóm xe ô tô xe tải không vào được, nay nhờ làm đường, xe ôtô, ôtô tải dưới 5 tấn có thể lưu thông trên đường làng”.

Đến nay xã đã hoàn thành 14/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xã phấn đấu trong thời gian tới tập trung cao cho việc xây dựng các tiêu chí còn lại, phấn đấu đến hết năm 2015 là 1 trong 6 xã (Kiến Thiết, Tiên Thắng, Cấp Tiến, Quyết Tiến, Vinh Quang, Quang Phục) của huyện cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới./.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới