image banner
Năm 2023 Tăng cường công tác quản lý đất đai - Xây dưng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Chương trình MTQG xây dựng NTM thành phố: Điều chỉnh một số nội dung, tiêu chí đảm bảo tính khả thi và phù hợp với thực tế
Lượt xem: 57
 Chương trình MTQG xây dựng NTM thành phố:Điều chỉnh một số nội dung, tiêu chí đảm bảo tính khả thi và phù hợp với thực tế

 
                   

Sáng 17/4, Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thành phố Họp đánh giá kết quả thực hiện chương trình và định hướng mục tiêu thực hiện trong năm 2012. Phó Chủ tịch UBND thành phố Đỗ Trung Thoại chủ trì cuộc họp.

 

Tính đến nay, trên địa bàn thành phố có 138 xã đã triển khai lập đồ án quy hoạch, trongđó có 23 xã đã được phê duyệt quy hoạch (gồm 8 xã điểm và 15 xã thuộc huyện Kiến Thụy), theo mục tiêu chỉ đạo của Trung ương năm 2012 toàn thành phố phải có trên 90% số xã hoàn thành quy hoạch, trong đó có 30% số xã hoàn thành quy hoạch chi tiết. Đối với công tác xây dựng đề án, hiện nay toàn thành phố mới có 3 xã hoàn thành đề án nông thôn mới cấp xã và được phê duyệt là ( xã Đoàn Xá huyện Kiến Thụy; xã Minh Tân và Phù Ninh huyện Thủy Nguyên). Tuy nhiên qua nghiên cứu, kiểm tra đề án của các xã đều cho thấy các Đề án được lập không theo hướng dẫn, định hướng của Ban Chỉ đạo thành phố, tổng kinh phí vượt nhiều so với định mức kinh phí dự kiến. Trong nội dung đề án có nhiều đề xuất phân bổnguồn vốn đối với các hạng mục đầu tư không đúng với quy định về cơ cấu vốn theo Quyết định số 80/QĐ – TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với vấnđề tổ chức bộ máy, hiện các huyện đều đã thành lập BCĐ cấp huyện để triển khai thực hiện chương trình, song số lượng thành viên BCĐ hiện không có sự thống nhất. Huyện có số lượng thành viên BCĐ ít nhất là Kiến Thụy với 33 thành viên, huyện có số lượng thành viên BCĐ nhiều nhất là An Dương với số lượng là 60 thành viên. Do vậy cần sớm kiện toàn BCĐ xây dựng nông thôn mới cấp huyện theođúng hướng dẫn với thành phần: Chủ tịch UBND huyện là Trưởng ban; Phó Chủ tịch UBND huyện là Phó ban; thành viên BCĐ gồm lãnh đạo các phòng, ban có liên quan của huyện dự kiến khoảng 20 – 25 người.

Có thể nói chương trình MTQG nông thôn mới là nội dung, nhiệm vụ quan trọng để thực hiện Nghịquyết Trung ương 7 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và nội dung xây dựng nông thôn mới đã được đưa vào Nghị quyết đại hội Đảng ở các cấp. Tuy nhiên chođến nay nhận thức của một bộ phận cán bộ các cấp và người dân về chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới còn chưa đúng và chưa đầy đủ, mang nặng tâm lý thụ động, trông chờ vào sự hỗ trợ của nhà nước. Chưa phát huy được vai trò chủthể của cộng đồng dân cư, sự phối hợp giữa các cấp ngành, địa phương còn hạn chế bất cập, không phù hợp và chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu về tiến độ...

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đỗ Trung Thoại nhấn mạnh: Thời gian qua công tác tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới được tăng cường với nhiều hình thức phong phú, nhưng cho đến nay chất lượng công việc thực hiện còn nhiều hạn chế bất cập; sự vào cuộc của hệ thống chính trị chưa được đậm nét và sâu sắc...Đồng chí yêu cầu thời gian tới cần tăng cường công tác giáo dục, thuyết phục vận động, lấy tuyên truyền là nhiệm vụ trọng tâm làm chuyển biến cả về nhận thức và hành động trong các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và quần chúng nhân dân về xây dựng nông thôn mới. Tập trung chỉ đạo hoàn thành công tác quy hoạch và lập Đề án xây dựng nông thôn mới các xã, mục tiêu đến năm 2012 có 138 xã hoàn thành quy hoạch vàĐề án nông thôn mới cấp xã để triển khai thực hiện. Đối với nhiệm vụ kế hoạch năm 2012, Phó Chủ tịch đề nghị cần điều chỉnh lại một số nội dung, tiêu chí sao cho đảm bảo tính khả thi và phù hợp với thực tế trên địa bàn thành phố. Triển khai thực hiện việc kiện toàn BCĐ cấp huyện, Ban quản lý cấp xã theo đúng hướng dẫn.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới