image banner
Năm 2023 Tăng cường công tác quản lý đất đai - Xây dưng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Kế hoạch 423/KH-UBND ngày 20/01/2012 cua UBND thành phố về tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Toàn dân xây dựng nông thôn mới"
Lượt xem: 75

 

Kế hoạch 423/KH-UBND ngày 20/01/2012 cua UBND thành phố về tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Toàn dân xây dựng nông thôn mới" KH 423 UBND.PDF

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới